150 actievoerders vragen UGent standpunt in te nemen in conflict Israël-Hamas: “Stop samenwerkingen die de genocide steunen”

0
10

“De UGent beslist steeds om samen te werken of niét samen te werken met partners (bv. universiteiten of bedrijven) en niet met landen als dusdanig.  In het kader van ons mensenrechtenbeleid en onze dual use-procedures zijn het dan ook actuele of mogelijke partners die we beoordelen, en niet de landen waarin ze gehuisvest zijn.  Of zoals op de webpagina’s over ons mensenrechtenbeleid uitdrukkelijk staat aangegeven: “Er wordt enkel getoetst of een specifieke partner de mensenrechten schendt.  Een (universitaire, commerciële of niet-commerciële) partner is niet verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen van de overheid waar zij niet bij betrokken is, of voor het louter uitvoeren van een problematische wet.   Men kan echter niet samenwerken met instellingen die actief bijdragen tot ernstige mensenrechtenschendingen begaan door een nationale overheid.”

De vraag stelt zich in hoeverre de UGent momenteel institutioneel samenwerkt met instellingen in Israël of Gaza die zich achter de acties van Israël of Hamas scharen.  Indien dat het geval zou zijn, stelt zich vervolgens de vraag of dergelijke samenwerkingen kunnen worden verdergezet dan wel (minstens tijdelijk) stopgezet dienen te worden.

Teneinde die vragen onderbouwd te kunnen beantwoorden, heb ik hieromtrent een advies gevraagd aan onze Commissie Mensenrechtenbeleid en Dual Use Onderzoek.  Deze commissie zal in volle onafhankelijkheid en op basis van een grondige analyse tot een advies komen. Zodra de commissie haar advies heeft geformuleerd, en voor zover dit advies daartoe zou nopen, zullen concrete beslissingen worden genomen ten aanzien van lopende (en toekomstige) institutionele samenwerkingen met instellingen die in Israël of Gaza gevestigd zijn.

Tot slot wens ik ook dit te benadrukken. Oorlogsmisdaden, terreur, het leven van onschuldige mensen verwoesten: het zijn onaanvaardbare gruweldaden.  Altijd en overal.  Ongeacht door wie ze worden gepleegd.  Niets kan ze legitimeren.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here