Aandacht voor mentale gezondheid kan niet wachten

0
7

Het NIP constateert, net als de koning in de troonrede, dat we de komende periode voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen staan. Deze uitdagingen vragen juist NU om daadkracht. Wij roepen het nieuwe kabinet dan ook op het versterken van mentale gezondheid in de nieuwe kabinetsplannen als leidend principe en speerpunt op te nemen en de ggz van jong tot oud breed toegankelijk te houden voor hen die deze zorg nodig hebben.

Directeur Monique Rook: ‘De oproep in de troonrede dat werkenden zich tijdens hun loopbaan moeten kunnen blijven ontwikkelen is ons uit het hart gegrepen. Wij vinden het dan ook van belang dat er voor die beroepen in de gezondheidszorg, waar dat nog niet voor geregeld is, zoals voor gezondheidszorgpsychologen, ook (wettelijke) borging komt van de noodzaak tot permanente deskundigheidsbevordering.’

In de op Prinsjesdag gepresenteerde stukken, de miljoenennota en de bijbehorende stukken van het demissionaire kabinet, zijn er echter verder weinig nieuwe zaken voor psychologen en hun vakgebied gepresenteerd. Het is duidelijk dat de huidige demissionaire status van het kabinet, samen met de overheidsfinanciën, tot terughoudendheid en voorzichtigheid heeft geleid in het doen van nieuwe voorstellen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here