De rentestrijd van de centrale banken

0
89

De basisrente. Het klassieke wapen waarmee centraal bankiers overal ter wereld de economie pogen te sturen. Een hogere rente maakt het voor commerciële banken duurder om geld te ontlenen, waardoor die enkel nog bereid zijn om hun klanten – de bedrijven en de gezinnen – geld te lenen als die meer intresten betalen. Het gevolg? De investeringsdrift wordt getemperd, de vraagt daalt en de inflatie neemt af.

Het omgekeerde – de rente verlagen – leidt ertoe dat we met z’n allen goedkoper kunnen lenen waardoor het economisch bestel weet te herstellen. De voorbije 15 jaar draaiden de centrale banken, van de ECB in Europa tot de Fed in de VS, geregeld aan de renteknop. Al kwam daarmee lang niet altijd het antwoord dat bedrijven en consumenten verwachtten.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here