Distributienettarieven in groot deel Wallonië gelijkgesteld: waarom in Vlaanderen niet? En wat betekent dat financieel gezien? | MijnGids

0
7

MijnenergieVanaf 2024 vallen de zeven netgebieden van de Waalse netbeheerder ORES onder hetzelfde distributienettarief. Op die manier betalen de meeste inwoners van Wallonië bij eenzelfde verbruik exact dezelfde energiefactuur. In Vlaanderen is dat niet aan de orde en betaal je in Kortrijk bijvoorbeeld nog altijd ruim 70 euro meer voor elektriciteit dan in Hasselt. Voor aardgas loopt het verschil op tot bijna 60 euro. Waarom lukt in Vlaanderen niet wat in Wallonië wél mogelijk is? Mijnenergie.be zoekt het uit.


Door Kurt Deman, in samenwerking met MijnenergieBron:
Mijnenergie.be

Hoeveel netgebieden telt Vlaanderen?

Vlaanderen beschikt over tien netgebieden die elk hun eigen nettarieven hanteren. Afhankelijk van waar je woont, betaal je voor eenzelfde verbruik dus verschillende netkosten.

Vanwaar het verschil in kosten?

De netbeheerders wijzen als oorzaak naar de geografische spreiding. In dichtbevolkte gebieden kan je de kosten verdelen over een groter aantal gezinnen, wat de factuur naar beneden haalt. Dat verklaart bijvoorbeeld de hogere distributienettarieven in de dunbevolkte Westhoek. Al valt ook een stad als Kortrijk onder dezelfde duurdere netbeheerder, Gaselwest. Herstappe, dat het derde laagste gemiddelde aantal inwoners telt, behoort dan weer tot Fluvius Lumburg – met het laagste nettarief.

Actuele energieprijzen snel en eenvoudig opsnorren? Hier vind je de stroom- en gasprijzen voor de verschillende gemeenten en steden binnen Vlaanderen (en de rest van het land).

Wat kan hieraan gedaan worden?

Hoewel de kostenkloof tussen de regio’s de voorbije jaren enigszins is verkleind, kan – afhankelijk van jouw woonplaats – de som van elektriciteit en aardgas tot meer dan 100 euro uiteenlopen, terwijl je éxact hetzelfde verbruik optekent.

Andy Pieters, woordvoerder van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA), geeft aan dat de bevoegdheden van de minister op dat vlak beperkt blijven: “De opstelling van de verschillende tarieven gebeurt jaarlijks binnen een strikt kader dat de onafhankelijke regulator VREG vastlegt in een tariefmethodologie. Die tarieven leggen de distributienetbeheerders ter goedkeuring voor aan de VREG. Zowel de Vlaamse regering, als het parlement of de minister oefenen geen énkele rechtstreekse invloed uit.”

Het gaat volgens Pieters ruimer dan enkel de tarieven. “De vraag is terecht of er nog tien distributienetbeheerders nodig zijn, met tien raden van bestuur, tien boekhoudingen, enz. Die constructies zijn bijna honderd jaar geleden opgezet, maar houden vandaag te weinig rekening met de vrije markt en het belang van het gewest: de energietransitie, steeds meer regelgeving, de nood aan vers kapitaal en de IT-systemen overstijgen steeds meer het lokale niveau.”

Volgens de minister ligt de sleutel bij de aandeelhouders, namelijk de lokale besturen. “De minister zal een efficiëntieoefening in ieder geval steunen, maar gezien Vlaanderen geen aandeelhouder is op dit moment, is ze daarin niet bepalend.”

En wat met de transmissienettarieven? 40 euro erbij per jaar vanaf 2025.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Toch staan er veranderingen op til voor de volgende tariefperiode, die aanvangt op 1 januari 2025. Het Energiedecreet bepaalt dat tegen ten laatste 2025 elke gemeente voor elektriciteit en aardgas moet aangesloten zijn bij dezelfde distributienetbeheerder, en dat die distributienetbeheerder ook een geografisch aaneengesloten gebied met minstens 200.000 aangesloten afnemers moet bedienen.

Dat heeft verschillende gevolgen. Gaselwest en Fluvius West fusioneren vanaf 1 januari 2025. Hetzelfde geldt voor PBE en Iverlek. Op dezelfde datum ontstaat de nieuwe distributienetbeheerder Fluvius Halle-Vilvoorde. Vandaag is de verdeling van de netgebieden een lappendeken, met her en der geïsoleerde gemeentes die tot een andere netbeheerder dan de omringende gemeentes behoren. Om komaf te maken met die onlogische situatie behoren de gemeentes De Haan (voor elektriciteit en aardgas) en Jabbeke (voor elektriciteit) vanaf 1 januari 2025 tot netbeheerder Imewo. De gemeente Vosselaar (voor elektriciteit en aardgas) ‘verhuist’ naar netbeheerder Iveka.

De impact van de bovenstaande wijzigingen op onze energiefactuur wordt pas eind 2024 duidelijk.


Lees verder op Mijnenergie.be:

Biedt dynamisch voorschot dé oplossing voor (te) hoge voorschotfacturen? “Het creëert een extra bewustwording”

Vast energietarief tot 300 euro duurder dan variabel alternatief: dit verklaart die prijskloof

Nieuw vast stroomtarief van deze energieleverancier is meteen goedkoopste op de markt

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijnenergie.be.
Mijnenergie.be is een onafhankelijke energieprijzenvergelijker van elektriciteits- en gasaanbiedingen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here