HomeWereldHebben Russische deserteurs recht op asiel in Europa? "Kans op vervolging is...

Hebben Russische deserteurs recht op asiel in Europa? “Kans op vervolging is groot en dat kan basis zijn voor recht op asiel”

Duitsland is bereid deserteurs uit het Russische leger te accepteren. “Russen die met ernstige repressie worden bedreigd, die zich moedig verzetten tegen Poetin en zich daarmee in groot gevaar brengen, kunnen in Duitsland asiel aanvragen”, zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser in een kranteninterview.

“Ik denk dat de houding van Duitsland de juiste houding is. Duitsland kiest voor respect voor het mensenrecht op asiel. Als de tegenstander van het Russische autocratische regime is het belangrijk dat Europa binnen en aan de grenzen de mensenrechten respecteert”, zegt De Somer.

De Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) reageert dat de “normale asielprocedures ook voor Russen gelden”. Mensen uit Rusland kunnen een asielaanvraag indienen en dat individuele dossier zal dan behandeld worden door de Dienst Vreemdelingenzaken.

De vergelijking met de “Wir schaffen das”-uitspraak van Angela Merkel tijdens de Europese migratiecrisis in 2015 vindt De Somer te verregaand.  “Toen nam Duitsland het voortouw en speelde het land een belangrijke en positieve rol. Vandaag dreigt er nog geen grote humanitaire catastrofe zoals in 2015.” Tijdens de Europese vluchtelingencrisis probeerden miljoen vluchtelingen uit vooral oorlogsgebieden in het Midden-Oosten en Afrika Europa te bereiken.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest populair